หนึ่งภาพล้านความหมาย...

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน '51

23 - 25 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ครูโรงเรียนบ้านตะคร้อเข้าร่วมอบรมการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมทองเพกา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น