หนึ่งภาพล้านความหมาย...

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับการนิเทศ...การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

        เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.สร.3 มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  คณะกรรมการเครือข่ายตาเบากันตวจไทรที่ได้รับมอบหมายได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมดังกล่าว  ซึ่งโรงเรียนบ้านตะคร้อได้รับการนิเทศไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ไปชมภาพกันนะคะ


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

        17 พฤษภาคม  2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านตะคร้อจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  อุปกรณ์การเรียน  หนังสือเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ไปชมบรรยากาศกันค่ะ
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานประจำปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

      หลายคนบอกว่าเป็นครูนี่ดีนะได้มีช่วงเวลาปิดภาคเรียน (หยุดกันเป็นเดือนๆ) หยุดความคิดแบบนั้นเถอะค่ะ หลายคนเหล่านั้นเคยรู้หรือไม่ว่าในช่วงเวลาที่ว่านั้น  มีอยู่แต่อาจจะไม่จริง ครูหลายท่านก็ต้องไปเวรโรงเรียน  ต้องเตรียมการสอนในภาคเรียนต่อไป ต้องสะสางงาน เป็นต้นว่า รายงานพัฒนาตนเอง อื่นๆ อีกมากมาย
       ปีการศึกษาที่แล้ว  กว่าจะทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาเสร็จสิ้น  ก็ครึ่งค่อนเดือนจนเลยกำหนดเวลาที่เขตฯ วางไว้ ปีการศึกษา 2555 นี้ เราก็เลยวางแผนกันใหม่  รวบรวมพลังและความคิดหลังจากทำคะแนนนักเรียนเสร็จแล้ว ก็ลุยทำรายงานประจำปีฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
        โรงเรียนบ้านตะคร้อภูมิใจนำเสนอ รายงานประจำปีฯ (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555  ค่ะ  สำหรับระดับการศึกษาปฐมวัย  เราจะนำมาเผยแพร่ในคราวต่อไป

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

รับการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

    13  มีนาคม  2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านตะคร้อรับการนิเทศติดตาม  ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่านผู้อำนวยการ  คณะครู  ประธานกรรมการสถานศึกษาร่วมกันประเมินผลและสรุปผลการติดตามฯ  ดังเอกสารนี้ แบบบันทึกข้อมูลติดตามตรววจสอบและประเมินภายในสถานศึกษา และไม่ลืมที่จะเก็บภาพมาฝากกันค่ะวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประชุมผู้ปกครองต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

เป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับในช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาใหม่  ที่โรงเรียนจะต้องจัดการเรื่องงบเรียนฟรีฯ ค่าเครื่องแบบฯ เอย  ค่าอุปกรณ์การเรียนเอย  ซึ่งล้วนแต่ต้องปฏิบัติให้เท่าเทียมและทั่วถึง  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม 2555  หลังจากเปิดภาคเรียนได้ 1 สัปดาห์  โรงเรียนบ้านตะคร้อจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2555  ไปชมภาพกันเถอะ
แต่เช้าตรู่ผู้ปกครองทยอยมา

ใกล้เวลาเปิดประชุม

คณะครูกำลังวุ่นเตรียมค่าต่างๆ

ท่านผอ. มิตรชัยกำลังสรุปผลกิจกรรมของปีการศึกษาที่ผ่านมา

เรานำเสนอโดยใช้เครื่องฉายที่ส่วนหนึ่งมาจากน้ำใจของชุมชน

ผู้ปกครองทยอยรับเงิน

คุณครูกำลังอธิบายเรื่องอุปกรณ์การเรียน

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปิดเทอมใหญ่...เราทำอะไรกันบ้าง

           ระหว่างปิดภาคเรียนใหญ่ของปีการศึกษา 2554  คณะครูโรงเรียนเราไม่ได้หยุดพัก  ทุกท่านต่างแวะเวียนมาช่วยกันดูแลซ้อมการแสดงให้กับนักเรียน  เพื่อไปแสดงในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่สภาวัฒนธรรมตำบลตาเบาจัดขึ้นในวันที่  14 เมษายน 2555 นำทีมโดยท่านผอ.มิตรชัย (เป็นพิธีกร) คุณครูราศรี  คุณครูชาญชัย  คุณครูปิยะพงษ์ และน้องธุรการวรรณวิมล  ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการนำซ้อมการแสดง  คุณครูเชน (โรงเรียนบ้านสีโค) ที่คอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ  ตลอดจนคุณครูที่ไม่ได้เอ่ยนาม  ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

                  หลังจากได้สืบสานประเพณีที่ดีงามแล้ว  คณะครูก็ตั้งหน้าตั้งตาทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  เพื่อส่งสพป.สร.3 ให้ทันกำหนด  หน้าตาของรายงานประจำปีได้ออกสื่อไปดังบทความก่อนหน้านี้นั่นเอง  ไปดูบรรยากาศการทำงานกัน


             และระหว่างพักจากหน้าคอมพิวเตอร์ ตัวเลข และกระดาษหนาๆ  ท่านผอ.มิตรชัยก็แต่งเติมข้อมูลของโรงเรียนให้สมบูรณ์  โดยเฉพาะชื่อบุคลากร  และบุคลากรคนนั้นก็เกิดสำนึกต่อท่านผอ. จึงตอบแทนท่านโดยการทำเช่นนี้ 

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554


         เริ่มต้นกันใหม่  กับการคิดใหม่  ทำใหม่ เพื่อวางรากฐานของโรงเรียนให้เดินหน้าไปอย่างมีคุณภาพซึ่งคุณภาพในที่นี้  หมายความว่า  โรงเรียนเข้มแข็งเพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ  มีคุณธรรมนำความรู้  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของโรงเรียนเรานั่นเอง 
       ว่างเว้นจากการเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนผ่านบล็อกไปนาน  แต่ไม่ได้ว่างเว้นจากการเผยแพร่ทางอื่น  เพราะเราก็พยายามทำวารสารของโรงเรียนให้ออกสู่มือผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอ  อาจติดขัดโน่นนี่นั่นไปบ้าง  อย่างไรก็ดี  ขอเริ่มต้นใหม่กับแนวคิดการทำงานแบบใหม่  เพื่ออนาคตของชาติค่ะ  ขอเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ในวันนี้